Лазерна аблация

 Лечението на  разширени вени е единствено чрез отстраняването им с подходящи за целта способи:

  • стрипинг - класически метод за лечение, все още е актуален за голяма част от пациентите.
  • с лазер или радичестотна терапия - това е днешния ден на лечението на разширените вени, като лазера е преобладаващ в 80% от случаите на ендовазална аблация.
  • склеротерапия - използваните вещества са течни или под формата на пяна - широко разпространен метод за лечение на различни форми на разширени вени
  • минифлебектомия - използват се финни инструменти с различна форма за осъществяване на тази по същество минимално инвазивна процедура.

Разбираемо е желанието на всеки един пациент да реши проблема с разширените вени с употреба на различни таблетки, мазане с кремове, билки,  ластични превръзки или други подобни, но уви, те не могат да заменят хирургичното лечение и имат допълващ ефект в пред и следоперативния период.

Противопоставянето на един метод на друг е крайно неуместно, както и стремежа да се използва само един от посочените методи. Най-добрият вариант е съдовия хирург да има необходимия опит и оборудване за работа с всички изброени способи.

Единични са случаите в които може да се постигне добър резултат само с един от посочените способи. Така например стрипинга е само част от цялата операция зя отсраняване на разширените вени и обикновено се допълва с допълнителни разрези за отстраняване на клоновете на основния ствол. Ето защо правилното наименование на класическата хирургична процедура е варикофлебектомия varicophlebectomy.

Лазерната аблация се допълва с минифлебектомия, склеротерапия, пеносклеротерапия.

Единствено склеротерапията на малки вени и капиляри е възможно да се използва като самостоятелен метод.

Всички методи споменати по горе ще бъдат добавени в отделни раздели на този сайт с необходимите илюстрации  от моята практика и подробно описание.
Лазерна аблация
 
Това е утвърден метод, който непрекъснато се развива. Този метод се допълва с всички други способи - минифлебектомия, склеротерапия, пеносклеротерапия.

Същността  е да се въздейства на венозната стена с лазерна енергия с определена дължина на вълната.

При лазерната емисия, се получава  свиване на самата вена, с последващо фиброзиране и превръщане в съединитела тъкан след седмици или месец.

Самитя процес се извършва под ехографски контрол и позволява изключителна прецизност по отношение на третираната вена

Използваните лазерни апарати си приличат по форма и принцип на действие, но се различават по два основни признака:

Дължина на вълната и посока на въздействие върху вената

Изследванията показват, че най-голям ефект за ендовазално /вътресъдово/  приложение имат лазерни генератори с дължина на вълната около 980нм /нанометра/ и 1470 нм.

Това се дължи на усилената абсорбция /поглъщане/ на енергията на лазерната светлина от страна на венозния ендотел. Предимствата на 1470 емисията е, че намалява двукратно необходимата мощност за постигане на ефекта на аблация на вената, което прави процедурата още по-безболезнена.

Посока на излъчваната светлинна енергия...


Използват се два вида лазерни влакна- стандартните са с директно насочване на светлинния поток подобно на светлина от прожектор - право напред.


От няколко години са създадени и ние вече използваме и нов тип лазерни влакна с радиално насочване на светлината за по-добър контакт с обработваната вена.
На първата и втората снимка се вижда, страничното отражение на лазерната светлина директно в посока на венозната стена от огледало разположено в края на лазерното влакно, осигуряващо по-силно въздействие върху стената на обработваната вена.

На втората снимка се вижда, че дебелината на лазерното влакно е съизмерима с тази на обикновена игла за мускулна инжекция.

На трите снимки се вижда червена светлина, която е обикновена, наричана още пилотна и служи за насочванене на влакното по време на процедурата.
 
Самата лазерна светлина е невидима за човешкото око , но може да бъде заснета с камера за нощно виждене, каквито филми сме направили.   на този видеоклип   може да видите как изглежда активирането на лазерната сонда по време на аблацията през обектива на видеокамера

Външен вид на апарати за лазертерапияАпарат с 980нм дължина на вълната и мощност 140Watts, подходящ за съдови и общохирургични процедури.

Апарат от типа 1470 за комбинирано използване на конвенционални и радиални лазерни влакна изключително за съдови процедури.

Процедурата се извършва в хирургична зала в стерилна обстановка, под ехографски контрол.


Преди самата процедура задължително се извършва ехографско и доплерово изследване на пациента. На снимката в дясно - проверка за венозен рефлукс.В началната част на вената с местна упойка се въвежда лазерното влакно
 
Края на влакното се позиционира на 2-3 см. от сафено феморалната зона в зависимост от вливането на в. епигастрика. Извършва се с ехографски контрол.

 

Следва обезболяване с особен вид местна анестезия - /т. нартумесцентна анестезия/, по хода на вената.

Използването на обща или спинална анестезия осигурява комфорт на хирурга извършващ аблацията, но липсва контрол на термичното въздействие около вената, поради което следоперативните болки са по-силни, изгарянията са редки но са факт.  Ето защо тумесцентната анестезия е без алтернатива при извършването на лазерна аблация. Самата техника на тази анестезия е деликатна и специфична, извършва се под ехографски контрол за да се създаде хидравлична стена точно около вената, което отнема малко повече време,но за сметка на това самата аблация е абсолютно безболезнена, следоперативните болки са незначителни.
За пълен комфорт на пациента, анестезиолога добавя специален коктейл от медикаменти, което прави процедурата възможно най-приятна.

Извършва се самата лазерна аблация, която е безболезнена и трае 20-тина минути.Извършва се самата лазерна аблация, която е безболезнена и трае 20-тина минути.

На анимацията по-долу се вижда последователността на въвеждане на лазерното влакно до края на вената, както и неговото изтегляне в обратна посока и въздействието на оптика с челно огледало за радиално  разпръскване на лазерния лъч - Radial Laser Fiber. Вижда се също така, свиването на вената под влияние на лазерното въздействие.

IFrame Допълнителните процедури - мини или микрофлебектомия, пеносклеротерапия, могат да се извършат след аблацията. Пеносклеротерапията се извършва под ехографски контрол или със специален уред за транскутанна веноскопия, т.нар. венозен магнификатор VeinLite.

В края на процедурата крайника се бинтова и се поставя ластичен чорап.

 За профилактика на дълбока венозна тромбоза се поставя фракциониран хепарин.

Непосредствено след процедурата пациента се движи самостоятелно и след кратък престой в болничното заведение се прибира в дома си.

Ранното раздвижване щади пациента, както по отношение на риска от дълбоки венозни тромбози, така и по отношение на възстановяването.

Контролни прегледи се извършват на 3-4 и 7-8 ден след лазерната аблация.

1-2 месеца след процедурата се прави ехографски контрол.