Съдова система

СЪДОВА СИСТЕМА, СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Сърцето е двигателят който задвижва кръвта и това се осъществява по два основни вида кръвоносни съдове - артерии и вени.

Кръвоносните съдове са тези, които транспортират до всяка клетка от тялото кислород и енергия.

От едната част на сърцето излизат артериалните съдове, които се разклоняват  на малки и още по-малки артериоли  и капиляри образуващи фина мрежа в цялото ни тяло. Движението на кръвта в артериите се осъществява от сърдечните пулсации, които са и естествения символ на живота.

Обратния път на кръвта се осъществява по венозните съдове, които връщат кръвта в белия дроб за "презареждане" с кислород и този кръговрат е непрекъснат, докато човек е жив.

Артериите са доста по-плътни и по-еластични отколкото вените и при допир се усещат техните пулсации - това най-лесно може да се провери на ръката и  на шията. За лекаря е важно да изследва пулсациите в доста повече точки на тялото и крайниците, като по този начин се поставя начална диагноза за много заболявания.  Естествено пълната диагностика включва и редица уреди за изследвания - от най-обикновения доплер, до различните  класове ехографи и най-сложните дигитални скенери.

Вените са тънкостенни съдове, кръвта в тях тече бавно и не пулсира. Когато се движим, двигателните мускули притискат вените и изтласкват кръвта към сърцето. Когато сме неподвижни или спим, движението на кръвта по вените се осигурява от дихателните движения на гръдния кош. Веднъж достигнала до сърцето, венозната кръв се изпомпва към белия дроб и това затваря цикъла на кръвообращението. Общото количество кръв в  човешкото тяло е 5-6 л. При здрави хора, за една минута сърцето осигурява преминаването на това количество през кръвоносната система в цялото тяло.

На този видеоклип се вижда нормалната функция на венозните клапи и тяхното постепенно разрушаване.

Различията във структурата и функциите на артериите и вените обуславят различия и в болестите които ги поразяват.

Основните болести с хроничен характер които засягат артериите са атеросклерозата и различните облитериращи артериити, както и аневризмите с различна локализация. От острите артериални заболявания най-голям дял имат артериалните емболии и тромбози. В съвременната медицина една от най-бързо развиващите се области е именно тази за лечение на сърдечни и съдови поражения. Артериалните дилатации, стентирането и стент-протезирането са ежедневно извършвани процедури за спасяване на човешки живот.

При вените водещо заболяване е варикозата - разширените вени и техните последици.

Тромбофлебита и хроничната венозна недостатъчност са най-честите усложнения на варикозната болест, но се срещат и при липса на разширени вени.

Дълбоката венозна тромбоза е друго сериозно заболяване което най-често е без връзка с разширените вени. Това е заболяване с голямо социално значение, защото често води до продължителна нетрудоспособност или инвалидност.

В различните раздели на този сайт ще ви информирам за всяко едно от тези заболявания, както и за тяхното лечение.